Poradniki,  Pupilowe gadżety

Kalendarz opieki nad pupilem – jako narzędzie wspierające dziecko w kształtowaniu postawy opiekuńczej wobec zwierząt

Nie od dziś wiadomo, że wychowywanie się ze zwierzętami pozytywnie wpływa na kształtowanie odpowiedzialnej i empatycznej postawy u dzieci. Już w połowie lat XX jeden z amerykańskich psychiatrów – B. Levinson prowadził w tym obszarze badania, które wykazały m.in., że:

Opiekowanie się psem w okresie dziecięcym, może wspomagać i rozwijać wrażliwość uczuciową, a także budować pozytywną postawę wobec innych. Uczy także samokontroli, akceptacji oraz tolerancji.

Inny badacz – James H. S. Bossard dostrzegł, że zwierzę może świetnie sprawdzać się w roli dziecięcego nauczyciela odpowiedzialności, troskliwości, zachowań opiekuńczych, czy nawet spraw związanych z utrzymywaniem czystości.

zdjęcia: www.instagram.com/ohmymili

Jak zachęcić dziecko do pomocy w opiece nad psem?

Tworząc sytuacje sprzyjające uwrażliwianiu dziecka na potrzeby psa, które różnią się od ludzkich i czynnie włączając je w dbanie o pupila, rodzic w sposób przyjazny i przystępny pomaga w kształtowaniu dobrych nawyków i budowaniu postawy odpowiedzialnej i empatycznej.

Jednym z dostępnych na rynku środków dydaktycznych, wspierających dziecko w podejmowaniu czynności opiekuńczych względem psa jest kalendarz opieki nad pupilem. Jest to tablica obowiązków do nauki opieki nad psem, a także planer – kalendarz śmiało może być pomocny w mądrym zarządzaniu czasem oraz rozdzielaniu obowiązków pomiędzy poszczególnych członków rodziny.

Kalendarz opieki nad pupilem podzielono na 6 kategorii:

 • nakarmienie psa,
 • wymiana wody,
 • zabawa,
 • zabiegi pielęgnacyjne,
 • spacer,
 • wytarcie łapek.

Do każdej z nich przyporządkowano kolorowe magnesy z rysunkami, które dziecko może przyczepić po wykonaniu zadania i zobaczyć ile obowiązków udało się zrealizować w ciągu dnia, czy tygodnia. Zadania można przydzielać stosownie do wieku i możliwości dziecka.

Tablica jest przejrzysta i praktyczna, działa na magnes, więc można przyczepić ją na lodówkę, do ściany pomalowanej odpowiednią farbą, czy tablicy magnetycznej. W przypadku, gdy psem opiekuje się rodzeństwo, realizację danego obszaru można zaznaczać, używając kolorowych pisaków i stawiając przy magnesie dodatkową kropkę, z kolorem przyporządkowanym każdemu dziecku. Tablica jest dostępna również w formie do samodzielnego wydruku.

zdjęcia: www.instagram.com/ohmymili

Tablica jako narzędzie edukacyjne

Rozbudzanie w uczniach potrzeby kontaktu z przyrodą, a także uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt jest ważnym celem edukacyjnym. Podstawa programowa zarówno w przedszkolu, jak i szkole podstawowej jako jedną ze znaczących umiejętności dziecka wskazuje:

 • dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania;
 • przejawianie w stosunku do zwierząt życzliwości i troski;
 • znajomość zasad opieki nad zwierzętami.

Terapeuci, prowadzący zajęcia z udziałem psa (dogoterapeuci), mogą wykorzystać kalendarz wspierając dziecko m.in. :

W obszarze funkcjonowania emocjonalno-społecznego:

 • jako zachętę do podejmowania różnego rodzaju aktywności,
 • do rozwijania empatii oraz postaw opiekuńczych (wywoływanie pozytywnych odczuć
  i kształtowanie więzi pomiędzy człowiekiem, a zwierzęciem).

W obszarze funkcji psychomotorycznych:

 • rozwój funkcji poznawczych,
 • wspomaganie umiejętności klasyfikowania,
 • wzmacnianie koncentracji i skupiania uwagi,
 • rozwijanie pamięci krótko- i długotrwałej,
 • wspomaganie rozwoju mowy,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, a  także umiejętności przewidywania.

Czy warto uczyć dziecko opieki nad psem w ten sposób?

Dbanie o dobrostan ukochanego zwierzaka i przyjęcie na siebie odpowiedzialności z tym związanej to zadanie każdego dobrego opiekuna.

Praca z kynologiczną tablicą edukacyjną, to możliwość efektywnego budowania systematyczności w codziennej realizacji powierzonych zadań i obowiązków. Umiejętności te mogą okazać się dla dziecka niezwykle przydatne, także gdy będzie organizować swój czas w przyszłości, jako osoba dorosła.

Anna Żakowska-Małek

Instruktor szkolenia psów, dogoterapeuta, behawiorysta zwierzęcy. Prowadzi zajęcia terapeutyczne i edukacyjne propagujące budowanie bezpiecznej i pozytywnej relacji między dziećmi a psami.